Như đã chia sẻ trong bài viết Lộ trình 3 bước xin việc làm thêm tại Nhật Bản, gọi điện thoại có thể được coi là bước giao tiếp đầu tiên của bạn với nhà tuyển dụng.  Bới vậy, bạn cần hết sức chú ý.


Đoạn hội thoại dưới đây có thể sẽ giúp ích cho bạn trong việc tạo được thiện cảm và gây ấn tượng tốt.