Kanji là một hệ thống bảng chữ cái khó học nhất trong 3 bảng chữ cái của Nhật do số lượng chữ phong phú và khó nhớ, thậm chí ngay cả đối với người Nhật. Vì vậy, để nhớ được hệ thống bảng chữ cái này, chúng ta có thể nhớ thông qua các quy tắc

 

                         

 

Bộ sách "24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật" là một công cụ hữu hiệu giúp cho con đường chinh phục ngôn ngữ đất nước mặt trời mọc trở nên dễ dàng hơn.

 

DOWNLOAD:

Tập 1   -    Tập 2