Góc du học sinh

Cảm nhận về trường ngôn ngữ Hitachi

Cảm nhận về trường ngôn ngữ Hitachi

Tôi cảm thấy ngôi trường này rất phù hợp với các tiêu chí của tôi, nên tôi đã quyết định theo học khóa Nhật ngữ ở ngôi trường này.