Căn cứ kết quả của các đoàn giám sát đánh giá việc thực hiện CoC – VN trực tiếp tại các Doanh nghiệp và thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng giám sát đánh giá việc thực hiện CoC – VN của các doanh nghiệp đã họp ngày 10/12/2019. 

 

Dựa trên thang điểm 100 để đánh giá doanh nghiệp, Công ty Cổ phần dịch vụ liên kết Hà Nội –Trung tâm tư vấn du học Hanoilink đạt điểm số  95 điểm, xếp hạng 5 sao.

CoC-VN là bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ quy tắc này trình bày những nguyên tắc cơ bản mà các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải tuân thủ. CoC-VN dựa trên các quy định của Luật pháp Việt Nam, các công ước, khuyến nghị của ILO, tiêu chuẩn quốc tế khác có liên quan và thực tiễn Việt Nam.

 

CoC-VN áp dụng mang tính chất tự nguyện để hỗ trợ cho việc tuân thủ luật pháp và là công cụ hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ tốt hơn các quy định của Luật pháp và quản lý tốt hơn hoạt động của mình.

CoC-VN đánh giá doanh nghiệp dựa trên 12 tiêu chí:

1. Tuân thủ các quy định của luật pháp 
2. Tiêu chuẩn kinh doanh.
3. Quảng cáo.
4. Tuyển chọn.
5. Đào tạo.
6. Tổ chức xuất cảnh.
7. Bảo vệ người lao động ở nước ngoài.
8. Ký kết các hợp đồng.
9. Về nước, tái hòa nhập.
10. Tranh chấp và giải quyết.
11. Xây dựng các quan hệ đối tác.
12. Xây dựng quan hệ đồng nghiệp.

Với định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững, HanoiLink trong quá trình hoạt động luôn tuân thủ tốt luật pháp quốc gia, nghiêm chỉnh chấp hành các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tuân thủ quy định của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam để nâng cao chất lượng lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người lao động khi làm việc tại Nhật Bản. 

Đặc biệt, trong từng chặng đường, ban lãnh đạo công ty luôn hướng cán bộ, công nhân viên xây dựng một văn hóa ứng xử chuyên nghiệp, tạo nên văn hóa doanh nghiệp văn minh để lại dấu ấn sâu sắc đối với đối tác và khách hàng.


 

Thành tích xếp hạng 5 sao trong thực hiện CoC-VN năm 2019 là niềm tự hào và động lực để HanoiLink không ngừng phát triển.