Tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó, khiến người học rất dễ nản và đầu hàng. Vậy thay vì phương pháp học truyền thông, sao chúng ta không vừa học vừa giải trí, vừa bớt nhàm chán, dễ nhớ lại thư giãn đầu óc. Đọc truyện bằng tiếng Nhật, bạn sẽ được tiếp cận với các từ vựng, câu và ngữ pháp thông dụng; và khi học bằng phương pháp này trong thời gian dài bạn sẽ ngạc nhiên bởi vốn liếng tiếng Nhật mà bản thân tích lũy được.

Bộ truyện tranh Doraemon là một bộ truyện đã rất quen thuộc với bao thế hệ người Việt Nam, vì vậy sẽ dễ dàng hơn nếu lộ trình học tiếng Nhật của bạn được bắt đầu bằng bộ truyện này.

 

 

DOWNLOAD:

 

Tập 1    -    Tập 2    -    Tập 3    -    Tập 4      -    Tập 5    -    Tập 6       -    Tập 7    -    Tập 8

Tập 9    -    Tập 10    -    Tập 11    -    Tập 12      -    Tập 13    -    Tập 14       -    Tập 15    -    Tập 16

Tập 17    -    Tập 18    -    Tập 19    -    Tập 20      -    Tập 21    -    Tập 22       -    Tập 23